Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü

Projeler

TÜBİTAK Destekli Projeler

Prof. Dr. Ayşe ÇAYLAK-TÜRKER

"Bizans Döneminde Çanakkale Boğazı ve Yerleşim Modelleri ", SOBAG 104K074, 2010.

 

Doç. Dr. Alptekin YAVAŞ

"Samsat Temrenleri: Kronoloji, Tipoloji, Terminoloji ve Metalurjik bir Değerlendirme" SOBAG 114K791, Devam Ediyor.

 

Yrd. Doç. Dr. Tuna ŞARE-AĞTÜRK

"Nikomedia'Da Bir Roma Anıtı: Çukurbağ Kurtarma Kazılarında Ortaya Çıkarılan Çokrenkli Rölyef Ve Heykellerinin Teknik, İkonografik Analizi Ve Dijital Rekonstrüksiyonu" SOBAG 115K242, Devam Ediyor

 

BAP Destekli Projeler

Doç. Dr. Zekiye UYSAL

"Kırklareli Konut Yapılarında Kalemişi Süslemeler" SBA-2014-366

 

Doç. Dr. Alptekin YAVAŞ

"Alanya Müzesindeki Türk Dönemi Ok Uçları" SBA-2015-460

 

Arş. Gör. Dr. Oğuz KOÇYİĞİT

"Tabae Antik Kenti Roma Dönemi Seramikleri" SBA-2015-448 

 

Diğer Projeler

Prof. Dr. Rüçhan ARIK

"Kubad Abad Kazı ve Onarım Çalışmaları" T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Destekli, Devam Ediyor

 

Prof. Dr. Ali Osman UYSAL

"Çanakkale İli Lapseki, Biga, Çan, Ayvacık ve Ezine İlçelerinde Türk Dönemine Ait Kültür Varlıklarının Tespiti Çalışmaları" T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Destekli, Devam Ediyor

 

Prof. Dr. Ayşe ÇAYLAK-TÜRKER

"Çanakkale Boğazına Ulaşan Vadilerde Erken Hıristiyan Bizans Dönemi Yüzey Araştırması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, BYZAH, Devam Ediyor