Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü

Bölüm Stratejik Planı

Sanat Tarihi Bölümü Stratejik Eylem Planları

Sanat Tarihi Bölümü Stratejik Hedefler ve Başarılar

Ekler

2023 Yılı Stratejik Plan Hedefleri ve Başarılar.pdf
2024-2028 Sanat Tarihi Bölümü Stratejik Planı.pdf