Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü

Bölüm Stratejik Planı

Birimimize ait 2021-2025 Stratejik Planı için tıklayınız.

Birimimize ait 2018-2022 yılları arasını kapsayan Stratejik Plan için tıklayınız.

Stratejik Plan Hedeflerimiz (2021-2025) için tıklayınız.

Birimimize ait 2018-2022 yılları arasını kapsayan Stratejik Plan için tıklayınız.

Ekler

stratejik_plan_2022.pdf
strateji_tablo.pdf