Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü

Kalite Güvence Çalışmaları

Bölümümüzün akreditasyon hazırlıkları üniversitemizin kalite güvencesi çalışmaları paralelinde sürdürülmektedir. Bu kapsamda bölümümüzde alt kurullar oluşturulmuştur. 

Sanat Tarihi Bölümü alt kurulları için tıklayınız.

Kalite Elçisi El Kitabı için tıklayınız.

Toplantılar

- Bölüm Kalite Güvence Komisyonumuz 11.01.2024 günü toplanmıştır. Toplantıda 2023 Öz Değerlendirme Raporları ve akreditasyonla ilgili başlıklar görüşülüp görev dağılımı yapılarak çalışmalara başlanmıştır. 

- Sanat Tarihi Bölüm Kurulu 22.02.2023 tarihinde bölüm öğrenci temsilcisinin de katılımıyla toplanmıştır. Toplantıda uzaktan eğitim süreci, afet bölgesindeki öğrencilerimizle ilgili yapılacak çalışmalar, staj, kalite güvencesi çalışmaları ve Cumhuriyetimizin 100. yılına yönelik etkinlikler gibi konular ele alınmıştır.  Fotoğraf için tıklayınız!

- Bölümümüz Kalite Güvence Komisyonu 20.01.2023 tarihinde bölüm öğrenci temsilcimizin de katılımıyla toplanmıştır. Toplantıda 2022 yılı öz değerlendirme raporları çalışmaları, bahar dönemi ders planı, 2023 yılında yapılması planlanan etkinlikler, iç ve dış paydaşlarla yürütülecek süreçler, öğrencilerimizle uygulamaya yönelik olarak yapılacak gezi ve faaliyetlerle ilgili konular görüşülmüştür. Fotoğraf için tıklayınız.

- Bölümümüz Kalite Güvence Komisyonu 09.05.2022 tarihinde bir araya gelerek 2021 yılı öz değerlendirme raporlarının hazırlanması sürecini tamamlamıştır. Fotoğraf için tıklayınız.

- 29.04.2022 tarihinde Bölümümüz Kalite Güvence Komisyonu bir araya gelerek sürece dair değerlendirme toplantısı yapmıştır. Fotoğraf için tıklayınız.

- 07.04.2022 tarihinde Bölümümüz Kalite Güvence Komisyonu bir araya gelerek sürece dair değerlendirme yapmış, öğrencilerimiz ve mezunlarımızla yapılacak yeni etkinlikleri planlamıştır. Fotoğraf için tıklayınız.

- 20.01.2022 tarihinde Bölümümüz Akademik Kurulu, Bölüm Öğrenci Temsilcisi ile bir araya gelerek toplantı gerçekleştirmiştir. Fotoğraf için tıklayınız.

- 16.11.2021 tarihinde Bölümümüz Kalite Güvence Komisyonu üyelerinden Doç. Dr. Oğuz Koçyiğit, Bölüm Sekreterimiz Gülsüm Yıldırım ve FEF Öğrenci İşleri Şefi Sebla Ünal Ergen her sınıftan öğrencilerle bir araya gelerek öğrencileri Kalite Güven Çalışmaları hakkında bilgilendirmiştir. Ayrıca programın iyileştirmeye açık yönleri üzerine öğrencilerin görüşleri alınmıştır. Fotoğraf için tıklayınız.

- 16.11.2021 tarihinde yapılan bölüm toplantısıyla, birimimizin Kalite Güvence Çalışmaları değerlendirilmiş, eğitim programlarımızın iyileştirilebilir yanları üzerine görüşler paylaşılmıştır. Fotoğraf için tıklayınız.

- Birimimiz Kalite Güvence Komisyonu, 10 Mart 2021 tarihinde toplanarak eğitim programlarımızın çıktıları ve amaçları doğrultusunda değerlendirme yapmıştır. Fotoğraf için tıklayınız.

Ekler

20230222_121803.pdf
kalite.pdf