Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü

Sanat Tarihi Bölümü Kalite Güvencesi Komisyon Üyeleri

Başkan: Prof. Dr. Alptekin YAVAŞ

Üye: Doç. Dr. Oğuz KOÇYİĞİT (Sanat Tarihi Bölüm Temsilcisi, Dış Paydaşlarla İlişkiler)

Üye: Doç. Dr. Yusuf ACIOĞLU

Üye: Doç. Dr. Mürüvet HARMAN (İç Paydaşlarla İlişkiler)

Üye: Arş. Gör. Dr. Yavuz ERDİHAN (Sanat Tarihi Web Sayfası İşlemleri)