Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü

Bölüm Hakkında

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Alptekin YAVAŞ / 22194

Bölüm Sekreteri: Gülsüm YILDIRIM / 22198

 

Sanat Tarihi Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi'nde 1993-1994 eğitim-öğretim yılında, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü adı altında eğitime başlayan ilk bölümdür. 1997 yılında Arkeoloji ve Sanat Tarihi Anabilim dallarının ayrılmasıyla birlikte bölümümüz Sanat Tarihi Bölümü olarak eğitim vermeye başlamıştır. Bu tarihten itibaren her yıl düzenli olarak lisans öğrencisi almaya başlayan bölümümüz, 2002 yılından itibaren her yıl örgün öğretime 45 öğrenci kabul etmektedir. 

     Sanat Tarihi Bölümü; yine 1997 yılından itibaren Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim dalı olarak her dönem belli sayıda Yüksek Lisans öğrencileri kabul etmeye, 2002 yılında da YÖK tarafından doktora programının açılmasıyla birlikte doktora öğrencileri yetiştirmeye başlamıştır.

 

      Bölüm olarak amacımız, Sanat Tarihi eğitimini geniş bir bilimsel yelpaze içinde yürüterek, öğrencilerimize etkin bir sanat görüşü kazandırmak,  sanat eserlerini koruma ve değerlendirmede yararlı olabilecek araştırmacılar yanı sıra ülkemiz sanat değerlerinin farkında olan, onları her alanda değerlendirme anlayışına sahip bireyler yetiştirmektir. Bununla birlikte Sanat Tarihi Bölümü, eğitim ve öğretimde Türk, Türk-İslam, Hıristiyan, Antik ve Dünya Sanatları hakkında temel bilgiler veren derslerle, gerek Türk Kültür ve Sanatının, gerekse Çağdaş Dünya Kültür ve Sanatının temelini oluşturan Batı Sanatının tanınmasını amaçlamaktadır.

  Sanat Tarihi olarak öğrencilerimize 4 yıllık bir eğitim verilmektedir. Eğitimleri süresince öğrencilerimize, İslam Öncesi Türk Sanatından başlamak üzere, İslam, Erken Hıristiyan - Bizans, Selçuklu, Beylikler Dönemi, Osmanlı, Batılılaşma Dönemi ve Modern Sanatları kapsayan derslerde mimari, süsleme, el sanatları, resim ve heykel örnekleri tanıtılmakta, söz konusu derslerde öğrencilerimiz seminerler hazırlayarak gelişimlerini olumlu yönde pekiştirmektedirler. Yine bölümümüzde sanat kuramları, terminoloji, teknik resim-rölöve, yöntem, restorasyon-konservasyon konuları ve müzeciliği kapsayan dersler yer almaktadır.

 

        Bu eğitim sürecinin sonunda dört yıllık lisans diplomasını almaya hak kazanan öğrencilerimize "Sanat Tarihçisi" unvanı verilmektedir.

 

       Bölümümüz mezunları lisans diplomalarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nde, Arkeoloji ve Etnografya Müzelerinde, Bayındırlık projelerinde, özel müzelerde, çeşitli yerel yönetim birimlerinde, akademisyen olarak üniversitelerimizde, formasyon eğitimi alarak öğretmenlik mesleğinde ve serbest olarak özel sektöre bağlı bir çok kurumda çalışma imkanı bulabilmekte, Lisans-üstü diplomaları ile de bu şanslarını arttırabilmektedirler. 

 

       Sanat Tarihi ile ilgili konularda alanında uzman değerli akademisyenlerimizin doğrultusunda uluslararası standartlarda eğitim kalitesini hedefleyen program içinde yer alan öğrencilerimiz, çeşitli araştırmalar yapar, üniversitemizin ilişkide olduğu Avrupa Üniversiteleri ile ortak çalışma imkanı arar ve özgün tezler gerçekleştirerek, çağdaş bilgilerle donatılmış birer sanat tarihçisi olarak eğitim görürler. Laboratuar, arazi ve kazı çalışmalarıyla arkeolojik eserler üzerinde yapılan çalışmalar öğrencilerimize deneyim kazandırmakta, bütün öğretim üyelerince de öğrencilerimizin araştırmalara katılımlarını sağlamak için gerekenler yapılmaktadır. Bu anlamda öğrencilerimiz araştırma projelerinde ve gerek ulusal gerekse uluslararası kazı ekiplerinde yer alarak Sanat Tarihi biliminde alt yapı kazanmaktadırlar.

 

       Onsekiz Mart Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü olarak bölümümüzün arzusu; öğrencilerimizi çağdaş bilgilerle donatılmış bir şekilde nitelikli çalışma ve araştırmalarla geleceğe hazırlamak, yurt içi ve yurt dışı çalışmalara katılımlarını sağlamaktır.