Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiSanat Tarihi Bölümü

Bölüm Yayınları

 

 

Ortaçağ Temrenleri
'Anadolu Ortaçağı'nın 9-13. Yüzyıl Temren Teknolojisi Üzerine Kronolojik, Morfolojik, Terminolojik, Tipolojik ve Metalürjik Bir Değerlendirme'

Yazar: Alptekin YAVAŞ

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Yayınları Bilim ve Düşün Serisi No: 28, Ankara (2020).

204 s. renkli

Çanakkale İlinde Ahşap Direkli Camiler

Yazar: Zekiye UYSAL

Gece Kitaplığı, Ankara, (2020).

279 s. siyah-beyaz

                           

 

 Beyşehir Gölü Kıyısında Bir Selçuklu Sitesi: Kubad Abad            

 Editörler: Alptekin YAVAŞ - Oğuz KOÇYİĞİT

 Konya Büyükşehir Belediyesi, (2019).

 493 s. renkli

 

 Byzantine Architectural Sculpture in Çanakkale

 

 Yazar: Ayşe ÇAYLAK TÜRKER

 Bilgin Kültür Sanat Yayınları, (2018).

 660 s. renkli

 

 Germiyanoğullar Beyliğinin Mimari Eserleri

 

 Yazar: Ali Osman UYSAL

 Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, (1996).

 670 s. siyah - beyaz

 

 Demre-Myra Aziz Nikolaos Kilisesi Bizans Dönemi   Sırsız Seramikleri

 

 Yazar: Ayşe ÇAYLAK-TÜRKER

 AKMED, Adalya Ekyayın Dizisi 8, (2009).

 228 s. renkli

 

 Kubad Abad Sarayında Selçuklu Cam Sanatı

 

 Yazar: Zekiye UYSAL

 Türk Tarih Kurumu, (2013).

 182 s. renkli

 

 Anadolu Selçuklu Veziri Sahib Ata Fahreddin Ali’nin   Mimari Eserleri

 

 Yazar: Alptekin YAVAŞ

 Türk Tarih Kurumu, (2015).

 436 s. renkli

 

 

 Kumkale Tarihi Türk Mezarlığı

 

 Yazar: Burhan SAYILIR, Gülgün YAZICI, Semiha   ALTIER, Yusuf ACIOĞLU

 Çanakkale Valiliği, (2012).

 351 s. renkli

 

 XII. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi   Sempozyumu (Bildiriler)

 

 Editörler: Ali Osman UYSAL, Alptekin YAVAŞ, Mesut   DÜNDAR, Oğuz KOÇYİĞİT

 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, (2009).

 515 s. siyah - beyaz

 

 

 Çanak – Late Antiqe and Medieval Pottery and Tiles   in Mediterranean Archaeological Contexts

 

 Eds: Beate BOHLENDORF – ARSLAN, Ali Osman   UYSAL, Johannita WITTE-ORR

 Ege yayınları, (2007).

 555 s. renkli

 

 Kubad Abad

 

 Yazar: Rüçhan ARIK

 İş Bankası, (2001).

 321 s. renkli

 

 Anadolu Toprağının Hazinesi Çini

 

 Yazar: Rüçhan ARIK, M. Oluş ARIK

 Kale Grubu, (2007).

 448 s. renkli

 

 Afyon'da Üç Eser

 

 Yazar: Ali Osman UYSAL

 Kültür Bakanlığı, (1993).

 86 s. renkli

 

 Hasankeyf Üç Dünyanın Buluştuğu Kent

 

 Yazar: M. Oluş ARIK

 İş Bankası, (2003).

 292 s. renkli

 

 Bitlis Yapılarında Selçuklu Rönesansı

 

 Yazar: M. Oluş ARIK

 Selçuklu Tarih ve Medeniyat Enstitüsü, (1971).

 122 s. siyah - beyaz