Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü

Misyon-Vizyon

Misyon & Vizyon

 

Misyonumuz

Eğitim ve öğretimde bilgili, donanımlı, kültürlü ve özgüveni yüksek bireyler yetiştirmeyi hedefleyen; bilimsel çalışmalarda uygulamaya dönük, proje odaklı ve çok disiplinli araştırmalar yapma anlayışını benimsemiş; paydaşlarıyla sürdürülebilir ilişkileri gözeten; bilgiyi, sevgiyi ve saygıyı Çanakkale’nin tarihi ve zengin dokusuyla harmanlayan; “kalite odaklı, yenilikçi ve girişimci bir üniversite olmak”

 

Vizyonumuz

Genç ve dinamik insan varlığıyla; özgürlükçü, yenilikçi ve sürdürülebilir yapısıyla; kurumsal kültüre değer veren ve kalite odaklı gelişmeyi hedef alan yönetim anlayışıyla; bilimsel araştırma, eğitim-öğretim, sanat ve sportif faaliyetleriyle; “bölgenin en iyi üniversitesi olmak, ülkesinin ve dünyanın güçlü bir bilim kurumu haline gelmek”

 

Değerlerimiz

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi; bulunduğu değerli coğrafya içerisinde kuruluşundan bugüne kadar elde ettiği tüm kazanımları ile yüksek değerlere sahip bir üniversite olma yolunda ilerlemektedir.

Bu Değerlerimiz (alfabetik sırayla) ;

 • Aidiyet
 • Bilimsellik
 • Düşünce ve İfade Özgürlüğü
 • Eğitilmiş Vatandaşlar
 • Etik
 • Girişimcilik
 • Hareketlilik
 • İşbirliği, Dayanışma ve Paylaşma
 • Kalite ve Verimlilik
 • Katılımcılık
 • Kentle Bütünleşme
 • Mükemmeliyetçilik
 • Şeffaflık
 • Tanınırlık
 • Tarihine ve Coğrafyasına Sahip Çıkma
 • Yaşam Boyu Öğrenme
 • Yenilikçilik ve Yaratıcılık