Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü

Genel Sanat Tarihi Anabilim Dalı

Doç. Dr.  Mesut DÜNDAR (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Solmaz BUNULDAY

Doç. Dr. Mürüvet HARMAN

Arş. Gör. Dr. Yavuz Erdihan