Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü

Genel Sanat Tarihi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Solmaz BUNULDAY (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Mesut DÜNDAR

Doç. Dr. Mürüvet HARMAN

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz ERDİHAN