Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü

Türk Dünyası ve Ortaçağ Kültürleri Arkeolojisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Alptekin YAVAŞ (Anabilim Dalı Başkanı)

Arş. Gör. Gizem Çetin