Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü

Türk Dünyası ve Ortaçağ Kültürleri Arkeolojisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Alptekin YAVAŞ (Anabilim Dalı Başkanı)