Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü

Erken Hıristiyan ve Bizans Sanatları Tarihi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ayşe ÇAYLAK-TÜRKER (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Oğuz KOÇYİĞİT