Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü

Memnuniyet Anketleri

Bölümümüz memnuniyet anketleri için aşağıdaki dosyaları indirebilirsiniz...

Ekler

1. mezun memnuniyet anketi.docx
1. öğrenci memnuniyet anketi.docx
2. öğretim elemanı memnuniyet anketi.docx
2. staj gören öğrenciler ile ilgili işveren memnuniyet anketi.docx
3. staj memnuniyet anketi.docx
4. bitirme ödevi memnuniyet anketi.docx