Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü

Sanat Tarihi Laboratuvarı

Sanat Tarihi Laboratuvarı

Sanat Tarihi Laboratuvarı öğretim üyelerimizin proje, kazı ve araştırmaları sonucu elde edilen bulgu ve buluntuların incelendiği bir birimdir. Öğrencilerimiz de laboratuvarda inceleme ve çalışma yapabilmektedir. Laboratuvarda araştırmalar için gerekli teçhizat ve donanım mevcuttur.