Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiSanat Tarihi Bölümü

Ölçüm ve Çizim Laboratuvarı

Sanat Tarihi araştırmalarının ana malzemesini bazıları ayakta, bazıları kazılarda harap durumda bulunmuş mimari anıtlar ve küçük buluntular teşkil eder. Bu malzemenin tam ve eksiksiz belgelenmesi sanat varlığının sağlıklı yorumlanabilmesi için elzemdir. Bu nedenle, Sanat Tarihi eğitiminin önemli bir kısmını da söz konusu malzemesinin fotoğraf ve çizim ile belgelenmesi oluşturur. Bölümümüze ait “Ölçüm ve Çizim Laboratuvarlarımızda(D-212 ve D-05) öğrencilerimizin derslerde aldıkları teorik belgeleme eğitimini bölüm hocalarımızın yürütücüsü olduğu kazılarda bulunmuş malzeme üzerinden fotoğraf ve çizim yoluyla belgelemeyi öğrenmeleri için çizim yapmaya uygun masalar, buluntuların depolanmasına mahsus depolar, malzemenin mekanik temizliği için lavabo ve evyeler bulunmaktadır. Aynı zamanda bölüm hocalarımızın araştırmalarında elde ettikleri malzemelerin uygun koşullarda depolanıp/saklanabilmesini de temin eden bu laboratuvarlar öğrencilerimizin belgeleme konusundaki edinimlerinin geliştirmesi için uygun bir ortam sağlar.