Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sanat Tarihi Bölümü