Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü

Akademik Danışmanlar

Ders seçimleri, ders kayıtları ve Mezuniyet ile ilgili başvurulacak akademik danışmanların isim ve iletişim adreslerini aşağıdaki listede bulabilirsiniz...

T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

FEN –EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ DERS DANIŞMANLARI

 

Kayıt Yılı

Öğretim Elemanı

E-posta

Dahili

2019

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ACIOĞLU

yacioglucomu.edu.tr 1776

2018

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz KOÇYİĞİT

ogzkcygtcomu.edu.tr

1775

2017

Dr. Öğr. Üyesi Semiha ALTIER

semihaaltiercomu.edu.tr

1697

2016

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz KOÇYİĞİT

ogzkcygtcomu.edu.tr

1775

2015

Dr. Öğr. Üyesi  Mesut DÜNDAR

mstdundarcomu.edu.tr

1698

2014

Dr. Öğr. Üyesi  Yusuf ACIOĞLU

yacioglucomu.edu.tr

1926

2013

Dr. Öğr. Üyesi  Semiha ALTIER

semihaaltiercomu.edu.tr

1697

2012

Dr. Öğr. Üyesi  Yusuf ACIOĞLU

yacioglucomu.edu.tr

1926

2011

Doç.Dr. Alptekin YAVAŞ

alptekinyavascomu.edu.tr

1694

2010

Dr. Öğr. Üyesi  Mesut DÜNDAR

mstdundarcomu.edu.tr

1698

2009-2003

Dr. Öğr. Üyesi  Yusuf ACIOĞLU

yacioglucomu.edu.tr

1776