Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü

Akademik Personel

Prof.Dr. Ayşe ÇAYLAK TÜRKER (Bölüm Başkanı)

e-mail: ayseturkercomu.edu.tr

Tel: 1696 - 1662

 

Prof.Dr. Ali Osman UYSAL 

e-mail: aouysalcomu.edu.tr

Tel: 1695

 

Doç.Dr. Zekiye UYSAL

e-mail: zuysalcomu.edu.tr

Tel: 1741

 

Doç.Dr. Alptekin YAVAŞ

e-mail: alptekinyavascomu.edu.tr

Tel: 1694

 

Doç.Dr. Solmaz BUNULDAY

e-mail:sbunuldayyahoo.com

Tel: 2390

 

Dr. Öğr. Üyesi Semiha ALTIER

e-mail: semihaaltiercomu.edu.tr

Tel: 1697

Dr. Öğr. Üyesi Mesut DÜNDAR

e-mail: mstdundarcomu.edu.tr

Tel: 1698

 

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ACIOĞLU

e-mail: yacioglucomu.edu.tr

Tel: 1776

 

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz KOÇYİĞİT

e-mail: ogzkcygtcomu.edu.tr

Tel: 1775

 

Öğr. Gör. Türker TÜRKER

e-mail: tturkercomu.edu.tr

Tel: 1696

 

Arş.Gör. Dr. Mürüvet HARMAN

e-mail: harmanmuruvetcomu.edu.tr

Tel: 1813

 

Arş.Gör. Elif CEYLAN EROL

e-mail:

Tel: 1662

 

Arş.Gör. Yavuz ERDİHAN

e-mail: yavuzerdihancomu.edu.tr

Tel: 4113

   

Arş.Gör. Özge GENÇEL

e-mail: ozgegencelcomu.edu.tr

Tel: 1662

 

 

Gülsüm YILDIRIM (Bölüm Sekreteri)

e-mail: gulsumulukancomu.edu.tr

Tel: 1661