Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü

Akademik Personel

 

Bölüm Başkanı

Türk Dünyası ve Ortaçağ Kültürleri Arkeolojisi Anabilim Dalı

  Unvanı ve Adı-Soyadı  

         Görevi           Oda  Dahili   e-posta            

Prof. Dr. Alptekin YAVAŞ 

 

 

Bölüm Başkanı 

A.B.D. Başkanı

 

 

317

 

 

22194

 

 

alptekinyavascomu.edu.tr

 

 

Arş. Gör. Gizem Çetin

 

 

 

303

 

 

22192

 

 

gizem.cetincomu.edu.tr

Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı
Unvanı ve Adı-Soyadı  Görevi    Oda  Dahili                e-posta 

Prof. Dr. Ali Osman UYSAL 

 

 

 A.B.D. Başkanı

 

 

319

 

 

22207

 

 

aouysalcomu.edu.tr

Prof. Dr. Zekiye UYSAL

 

 

 

323

 

 

22206

 

 

zuysalcomu.edu.tr

Doç. Dr. Semiha ALTIER

 

 

 

322

 

 

22233

 

 

semihaaltiercomu.edu.tr

Doç. Dr. Yusuf ACIOĞLU

 

 

 

324

 

 

22199

 

 

yacioglucomu.edu.tr

Erken Hristiyan ve Bizans Sanatları Tarihi Anabilim Dalı
Unvanı ve Adı-Soyadı          Görevi    Oda  Dahili                e-posta 

Prof. Dr. Ayşe ÇAYLAK TÜRKER

 

 

A.B.D. Başkanı

 

 

321

 

 

22197

 

 

ayseturkercomu.edu.tr

Doç. Dr. Oğuz KOÇYİĞİT

 

 

 

326

 

 

22200

 

 

ogzkcygtcomu.edu.tr

Öğr. Gör. Türker TÜRKER     22197 tturkercomu.edu.tr
Genel Sanat Tarihi Anabilim Dalı
Unvanı ve Adı-Soyadı         Görevi    Oda  Dahili                e-posta 

Doç. Dr. Mesut DÜNDAR

 

 

 

 

 

320

 

 

22196

 

 

mstdundarcomu.edu.tr

Prof. Dr. Solmaz BUNULDAY

 

 

A.B.D. Başkanı

 

 

256

 

 

22286

 

 

sbunuldayyahoo.com

Doç. Dr. Mürüvvet HARMAN

   

 

 

22146

 

 

muruvetharmancomu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz ERDİHAN

 

 

 

302

 

 

22193

 

 

yavuzerdihancomu.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Özge GENÇEL

 

 

 

303

 

 

22192

 

 

ozgegencelcomu.edu.tr

 

 Gülsüm YILDIRIM (Bölüm Sekreteri)

e-mail: gulsumulukancomu.edu.tr

Tel: 22198