Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü

Akademik Personel

Prof.Dr. Ayşe ÇAYLAK TÜRKER (Bölüm Başkanı)

e-mail: ayseturkercomu.edu.tr

Tel: 22197

 

Prof.Dr. Ali Osman UYSAL 

e-mail: aouysalcomu.edu.tr

Tel: 22207

 

Doç.Dr. Zekiye UYSAL

e-mail: zuysalcomu.edu.tr

Tel: 22206

 

Doç.Dr. Alptekin YAVAŞ

e-mail: alptekinyavascomu.edu.tr

Tel: 22194

 

Doç.Dr. Solmaz BUNULDAY

e-mail:sbunuldayyahoo.com

Tel: 2390

 

Doç. Dr. Semiha ALTIER

e-mail: semihaaltiercomu.edu.tr

Tel: 22233

Dr. Öğr. Üyesi Mesut DÜNDAR

e-mail: mstdundarcomu.edu.tr

Tel: 22196

 

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ACIOĞLU

e-mail: yacioglucomu.edu.tr

Tel: 22199

 

Doç. Dr. Oğuz KOÇYİĞİT

e-mail: ogzkcygtcomu.edu.tr

Tel: 22200

 

Öğr. Gör. Türker TÜRKER

e-mail: tturkercomu.edu.tr

Tel: 22197

 

Arş.Gör. Dr. Mürüvet HARMAN

e-mail: harmanmuruvetcomu.edu.tr

Tel: 22146

 

Arş.Gör. Elif CEYLAN EROL

e-mail:

Tel: 22192

 

Arş.Gör. Dr. Yavuz ERDİHAN

e-mail: yavuzerdihancomu.edu.tr

Tel: 4113

   

Arş.Gör. Özge GENÇEL

e-mail: ozgegencelcomu.edu.tr

Tel: 22192

 

 

Gülsüm YILDIRIM (Bölüm Sekreteri)

e-mail: gulsumulukancomu.edu.tr

Tel: 22198