Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü

Program Danışma Kurulu

Bölüm Akademik Kurul Üyesi Öğr. Üy. Dr. Oğuz KOÇYİĞİT
Bölüm Araştırma Görevlisi Temsilcisi Dr. Mürüvet HARMAN
Bölüm Öğrenci Temsilcisi Tolga ÖZAK
Özel Sektör Temsilcisi  
Kamu Kuruluşu Temsilcisi Güneycan GÜLŞAH
Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi  
Mezunlar Temsilcisi Barış KAYA