Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü

Ders Program Çıktı Matrisi

Temel Alan Yeterlilikleri Program Yeterlilikleri Ulusal Yeterlilik Çerçevesi
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
Bilgi 1                               1 Bilgi
Beceri 1                               1 Beceri
2                               2
Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)                                 1 Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)
2                               2
3                               3
Yetkinlik (Öğrenme) 1                               1 Yetkinlik (Öğrenme)
                                2
3                               3
Yetkinlik (İletişim ve Sosyal) 1                               1 Yetkinlik (İletişim ve Sosyal)
                                2
                                3
                                4
                                5
Yetkinlik (Alana Özgü) 1                               1 Yetkinlik (Alana Özgü)