Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü

Akreditasyona Hazırlık

Bölümümüz 2019-2020 Eğitim - Öğretim yılından itibaren akredite olabilmek amacıyla içinde bulunduğumuz yıl çalışmalara başlamış olup, bu konuda FEDEK Bölüm Görevlendirmeleri ve Görev Tanımları ile birlikte Alt Kurullar kurulmuştur. Buna göre çalışmalarını yürüten Alt Kurullar, yakın bir gelecekte çalışmalarını sonuçlandırıp Özdeğerlendirme Raporu'nun hazırlanması için Bölüm Üst Kurulu'na sunacaklardır. 

Sanat Tarihi Bölümü FEDEK Bölüm Görevlendirmeleri ve Görev Tanımları için aşağıdaki dosyayı indiriniz...

Ekler

FEDEK HAZIRLIĞI BÖLÜM ALTKURULLARI.pdf