Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü

Staj Belgeleri

Staj Belgeleri

Ekler

1-Fen Edebiyat Fakültesi Uygulamalı Eğitim (Staj) Başvuru Formu.docx
2-Fen Edebiyat Fakültesi Uygulamalı Eğitim (Staj) Dosyası.docx
3-Fen Edebiyat Fakültesi Uygulamalı Eğitim (Staj) Değerlendirme Raporu.docx
4-Fen Edebiyat Fakültesi Uygulamalı Eğitim (Staj) Raporu.docx
5-Fen Edebiyat Fakültesi Uygulamalı Eğitim (Staj) SGK Yazı Örneği.docx
Staj Başvuru Yazısı.doc
Staj Uygulama İlke ve Esasları.pdf
Staj Yapacak Öğrencilerin İzleyeceği Aşamalar.doc