Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü

Sanat Tarihi Bölümü Oryantasyon Toplantısı

Oryantasyon Toplantısı

Bölümümüz I. sınıf öğrencilerinin üniversitemize intibaklarının çabucak sağlanması ve öğrencilerimiz ile bölüm içi iletişimimn arttırılması amacıyla yapılan Oryantasyon toplantsı başarı ile sona ermiştir. Toplantı boyunca bölüm başkanımız Prof. Dr. Ayşe Çaylak Türker ile koordinatör hocalarımız çeşitli bilgilendirmelerde bulunmuşlar, öğrencilerimiz merak ettikleri konularda sorular sorarak bilgi sahibi olmuşlardır...