Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü

Bölümümüz Öğrencilerinin Üniversitemiz Kütüphanesine Ziyareti

Bölümümüz Öğrencilerinin Üniversitemiz Kütüphanesine Ziyareti

Bölümümüz I. sınıf öğrencilerinin üniveritemize uyum sürecinde kütüphane imkan ve olanaklarından daha sağlıklı biçimde yararlanmalarını sağlamak amacıyla, Merkez Kütüphane'ye oryantasyon gezisi düzenlenmiş olup, gezimiz oldukça verimli geçmiştir. Bu bağlamada bizlere yardımlarını esirgemeyen kütüphane uzamanlarına ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz...