Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü

Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ali Osman UYSAL (Ana bilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Zekiye UYSAL

Doç. Dr. Alptekin YAVAŞ

Yrd. Doç. Dr. Semiha ALTIER

Yrd. Doç. Dr. Mesut DÜNDAR

Yrd. Doç. Dr. Yusuf ACIOĞLU