Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü

Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ali Osman UYSAL

Doç. Dr. Zekiye UYSAL

Doç. Dr. Alptekin YAVAŞ

Doç. Dr. Semiha ALTIER

Dr. Öğr. Üyesi  Mesut DÜNDAR

Dr. Öğr. Üyesi  Yusuf ACIOĞLU  (Ana bilim Dalı Başkanı)