Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü

Türk Dünyası ve Ortaçağ Kültürleri Arkeolojisi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Alptekin YAVAŞ (Ana bilim Dalı Başkanı)