Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü

Genel Sanat Tarihi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Zekiye UYSAL (Ana bilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Solmaz BUNULDAY

Arş. Gör. Dr. Mürüvet HARMAN