Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü

Genel Sanat Tarihi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Zekiye UYSAL (Ana bilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Solmaz BUNULDAY-HASGÜLER

Doç. Dr. Tuna ŞARE-AĞTÜRK

Arş. Gör. Dr. Mürüvet HARMAN