Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü

Sanat Tarihi Bölümü Kalite Güvencesi Komisyon Üyeleri

Başkan: Prof. Dr. Ayşe ÇAYLAK TÜRKER

Üye: Öğr. Üy. Dr. Oğuz KOÇYİĞİT (Sanat Tarihi Bölüm Temsilcisi)

Üye: Öğr. Üy. Dr. Oğuz KOÇYİĞİT (Sanat Tarihi Web Sayfası İşlemleri)

Üye: Görevlendirme Yapılacak (Dış Paydaşlarla İlişkiler)

Üye: Görevlendirme Yapılacak (İç Paydaşlarla İlişkiler)