Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü

Anabilim Dalları

Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ACIOĞLU

 

Erken Hıristiyan ve Bizans Sanatları Tarihi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ayşe ÇAYLAK-TÜRKER

 

Türk Dünyası ve Ortaçağ Kültürleri Arkeolojisi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Alptekin YAVAŞ

 

Genel Sanat Tarihi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Zekiye UYSAL